Detekčné brány – Radiačné Portálové Monitory (RPM)

Primárnu a tiež sekundárnu detekciu skrytej rádioaktivity v osobnej a nákladnej preprave , môžu zabezpečiť len stacionárne Detekčné brány – Radiačné Portálové Monitory (RPM), ako monitorovacie zariadenia skrytej rádioaktivity. Výhody Detekčných brán

Kategórie:

Primárnu a tiež sekundárnu detekciu skrytej rádioaktivity v osobnej a nákladnej preprave , môžu zabezpečiť len stacionárne Detekčné brány – Radiačné Portálové Monitory (RPM), ako monitorovacie zariadenia skrytej rádioaktivity.
Výhody Detekčných brán – Radiačných Portálových Monitorov (RPM)  sú:
– Schopnosť nepretržite 24 hodín, bez-obslužne, teda nezávisle od obsluhy monitorovať priestory brán prípadne váh kadiaľ musí prejsť nákladné auto , alebo železničný vagón.
-Osadené vysoko citlivé detektory z ktorých signál spracováva software (SW) so špeciálnym algoritmom v prostredí Windows7 na dotykovo ovládateľnom priemyselnom PC, v bezprašnom prevedení.
– Stav každého prechodu vozidla , alebo vagóna je indikovaný opticko- akustickou signalizáciou a zároveň zapísaný do databázy s možnosťou zaslať údaje s videom na nadradený informačný systém.
– K zariadeniu je možné pripojiť až dve IP HD kamery tak sledovať a zaznamenať on-line každý pohyb a prechod v priestore. Uložiť spárované údaje do vytvorenej databázy so zaznamenanými meraniami a uloženým videom (.mp4) na harddisku vyhodnocovacieho priemyselného počítača (PC). Samozrejmosťou je vlastné zálohovanie napájania PC aj celého radiačného monitora. Takto si môžete monitorovať- zaznamenávať videá, vstupných surovín pre prípadné reklamácie voči vašim dodávateľom.
– Veľkou výhodou je dozorovanie a spravovanie celého systému na diaľku cez zabezpečené, vyhradené internetové pripojenie VPN virtual private network.

– Sekundárna  detekcia skrytej rádioaktivity, ako posledná obrana pred skrytou rádioaktivitou vstupujúcich surovín do výrobného procesu.