Profil spoločnosti

Detes ponúka vynikajúce Detekčné brány, moderné detekčné prístroje a zariadenia na meranie rádioaktivity, poskytuje kvalitné služby, ktoré sú podporené certifikáty činností, previerok odbornosti a všetkých dôležitých ISO noriem – ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001.

Detes je tu pre priemyselné podniky, železiarne a zlievárne, Kovošrot, jadrové zariadenia, jadrové elektrárne, Zdravotníctvo a rádiológia, Civilná ochrana, Úrady Verejného zdravotníctva, Políciu, Hasičský záchranný zbor, Colná správu, Armádu a ozbrojené sily, bezpečnostné a informačné agentúry.

– Predaj, inštalácia, technický servis prístrojov, zariadení a detektorov na meranie rádioaktivity alpha, beta, gama, neutróny.
– Detekčné brány-
Radiačná Portálové Monitory (RPM) a Scintillačné detektory podľa zadania zákazníka.
Personálne Radiačná Detektory (PRD); Dozimetrické prístroje a Detektory kontrabandu.
Dátové prenosy a počítačové siete- všetky druhy a IP kamery.
EMI tienené priestory a Faraday klietky- miestnosti.
HW a priemyselné počítače aj so zvýšenou ochranou proti EMI.
Priemyselná automatizácia a zákaznícke konštrukcie.
SW, SQL databázy a serverové stanice podľa zákazky.
Všetky potrebné certifikáty k činnostiam firmy Detes sú k dispozícii v sekcii „Certifikácia a referencie“.