Profil společnosti

Detes nabízí vynikající Detekční brány, moderní detekční přístroje a zařízení na měření radioaktivity, poskytuje kvalitní služby, které jsou podpořeny certifikáty činností, prověrek odbornosti a všech důležitých ISO norem – ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001.

Detes je zde pro průmyslové podniky, železárny a slévárny, kovošroty, jaderná zařízení, jaderné elektrárny, Zdravotnictví a radiologie, Civilní ochranu, Úřady Veřejného zdravotnictví, Policii, Hasičský záchranný sbor, Celní správu, Armádu a ozbrojené síly, bezpečnostní a informační agentury.

– Prodej, instalace, technický servis přístrojů, zařízení a detektorů pro měření radioaktivity alpha, beta, gamma, neutrony.

– Detekční brány– Radiační Portálové Monitory (RPM) a Probleskujícím detektory dle zadání zákazníka.

Personální Radiační Detektory (PRD); Dozimetrické přístroje a Detektory kontrabandu.

– Dátové prenosy a počítačové siete- všetky druhy a IP kamery.

– EMI stíněné prostory a Faraday klietky- místnosti.

– HW a průmyslové počítače i se zvýšenou ochranou proti EMI.

– Průmyslová automatizace a zákaznické konstrukce.

– SW, SQL databáze a serverové stanice podle zakázky.

Všechny potřebné certifikáty k činnostem firmy Detes jsou k dispozici v sekci “Certifikace a reference”.