Certifikáty a reference

DETES_referencie firmy_SEP.2017 Naša doterajšia práca. September 2017.

DETES_ZM_certifikat SMU_8.7_8.10_ FEB.2017

Detes s.r.o splnila požiadavky na odbornosť, tiež znalosť predpisov, teda môže vykonávať opravy a montáž určených meradiel podľa prílohy č.1, vyhlášky 210/2000 Z.z. v rozsahu:

– 8.10  stacionárne meradlá používané na vyhľadávanie skrytej rádioaktivity v osobnej a nákladnej preprave

– 8.7  meradlá a zostavy na meranie veličín rádioaktívnej premeny a dozimetrických veličín používané pre kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo radiačnej bezpečnosti pre dôkazové meranie v rámci radiačnej monitorovacej siete

DETES_ZM Certifikat _ skolenie o uzavretých žiaričoch  Detes s.r.o  – odborné školenie pre používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov

DETES_ISO certification_EN   Detes s.r.o. má zavedené všetky tri systémy ISO noriem ISO9001 -Kvalita, ISO14001 environment a OHSAS18001 BOZP.

DETES_POLIMASTER Statement & Confirmation_2017   Detes s.r.o  -dealer POLIMASTER Lithuania

ZM_osvedcenie §23_riadenie prevadzky_508_2009_ predlzenie do 2019  Detes s.r.o  – odborné školenie § 23 vyhlášky 508/2009